EROL AZAKLI

Yönetim & Strateji Danışmanı

"REKABETİN SİLAHI STRATEJİDİR !"

Erol AZAKLI

Strateji Seminerleri

“STRATEJİK DÜŞÜNME VE FARKINDALIK” SEMİNERİ

SEMİNER AMACI;

Başarılı kişiler/kurumlar ve gelişmiş toplumların ortak özelliği,

Bizim ise, başta iş olmak üzere, tüm bireysel ve toplumsal hayatta EN TEMEL EKSİĞİMİZ,

Özellikle rekabet dünyasında, hayatta kalabilmek için EN TEMEL İHTİYACIMIZ olan

“STRATEJİ VE STRATEJİK DÜŞÜNCE”  konusunda, katılımcılarda bilinç ve farkındalık oluşturmak,  stratejik bakış açıları kazandırabilmek

SEMİNER HEDEF KİTLESİ; İşletme sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenler…

SEMİNER İÇERİĞİ;

-Strateji

Strateji nedir ne değildir?

Strateji ne işe yarar?

-Stratejik düşünme

Stratejik Düşünme nedir ne değildir?

Neden Stratejik Düşünme?

Strateji seti

-Stratejist olmak

Stratejik düşünen düşünmeyenlerin farkı

Stratejik düşünmenin engelleri

Stratejik düşünmenin bedelleri

-Strateji ve vizyon ilişkisi

-Strateji taktik politika farkı

-Strateji çeşitleri

-Strateji oluşturmak

-Stratejik okur yazarlık

-Stratejik sığlık ve derinlik

Strateji okulları

Gurular ve Strateji

Strateji ve şans

Strateji olmadan neden iş olmaz?

Bir memleket meselesi olarak strateji

Bir yaşam tarzı olarak strateji

Düşünce ve değerlendirmeler

SÜRE;1 GÜN

 

“STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA” SEMİNERİ

SEMİNER AMACI;

Bilindik yönetim yaklaşımları ile başa çıkılması zor yeni rekabet dünyasına,

“AYAK UYDURABİLMEK, HEM BUGÜN HEM DE YARIN VAR OLABİLMEK” için tek çıkış yolu olan,

Stratejik Yönetim Modelinin yöntemleri, faydaları ve Stratejik pusula ve yol haritası yapımı hakkında katılımcıların aydınlatılması

SEMİNER HEDEF KİTLESİ; İşletme sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler, kendini bu yönde geliştirmek isteyen profesyoneller…

SEMİNER İÇERİĞİ;

-Stratejik Yönetim

Stratejik Perspektif

Stratejik yönetim nedenleri, özellikleri, farkı

-Stratejik yönetim adımları ve aşamaları

-Stratejik analizler

-Stratejik seçimler

-Stratejik kararlar

-Stratejik planlama ve formülasyon

-Stratejik yol haritaları

-Stratejik süreç yönetimi

-Stratejik yönetimin yarattığı etkileşimler

-Stratejik yönetim için gereklilikler

-Stratejik Yönetimle işletmeyi dışarıdan yönetmek !

-Öneriler

SÜRE; 1 GÜN

 

“BÜYÜME VE İŞ GELİŞTİRME STRATEJİLERİ” SEMİNERİ

SEMİNERİN AMACI;

Hem bugün, hem gelecekte var olabilmek için büyümek ve gelişmek zorunda olan işletmelerin ilgili yöneticilerine,

büyüme ve iş geliştirmenin nasıl olabileceğine dair, çeşitli yolları, yöntemleri, gereklilikleri ve bu yoldaki kritik eşikleri aktarmak..

 

SEMİNER HEDEF KİTLESİ ;İşletme sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler, iş geliştirme,pazarlama ve ar-ge yöneticileri….

 

SEMİNER İÇERİĞİ;

İşletmelerin Büyüme Zorunluluğu

İşletmelerimizin büyüyememe nedenleri

Büyüme İsteği

-Büyümek için gereklilikler

-Büyüme Dinamikleri

-Büyüme tuzakları ve problemleri 

-Büyüme ve şirket büyüklüğü ilişkisi

-Büyüme ve rekabet ilişkisi

-Krizler ve büyüme

-Büyüme ve sektörel farklılıklar

-Büyüyen ve büyüyemeyen şirketler

-Büyüme stratejileri

Büyüme stratejisinin temelleri

Büyüme Seçenekleri

Büyüme Stratejileri ve Modelleri

-Büyüme ve iş geliştirme

İş geliştirme fonksiyonları

İş geliştirme konu alanları

İş geliştirme hedefleri

İş geliştirmek için gerekli yetkinlikler

İş geliştirme adımları ve aşamaları

-Büyüme iş geliştirme alanları

-Sürdürülebilir Büyüme

ÖNERİLER

SÜRE; 1 GÜN

 

“FARK VE DEĞER YARATMA STRATEJİLERİ” SEMİNERİ

SEMİNER AMACI; Bir şeyler üretiyor olmanın yetmediği, her geçen gün daha da artan fiyatla rekabet kıskacında, üretilen mal veya hizmeti daha farklı ve değerli hale getirmek, fiyatla satmak yerine, aradan ve sıradan sıyrılarak fiyatı satabilmek, karlılık ve verimliliği arttırabilmek için yeni bakış açıları kazandırmak.

SEMİNERİN HEDEF KİTLESİ ;İşletme sahipleri,üst düzey yöneticiler,orta düzey yöneticiler, iş geliştirme, pazarlama,arge,satış yöneticileri..

SEMİNER İÇERİĞİ;

-Fark

Rekabetin özü; Fark Yaratmak

Mor inek hikayesi

Farklılaşma yolları

-Değer

Değer

Değer Zinciri

Değer zinciri analizleri 

-Değer algılamaları

-Değer & katma değer

-Şirket & sermaye & değer ilişkileri

-Değer ve fiyat ilişkileri

-Değer yaratmak

Değer nasıl yaratılır

Değeri doğru yerde aramak

-Değer yaratmak için strateji                            

Stratejik yönetim gereksinimi

Strateji geliştirme

Farklılaşma stratejileri

-Değer yenileme

-Değer yönetimi

-Fark ve değer yaratmak şart !

Öneriler

SÜRE ; 1 GÜN

 

 “STRATEJİK RÖNESANS VE YENİDEN YAPILANMA” SEMİNERİ

SEMİNERİN AMACI;

Yeni rekabet dünyasının zorunlu kıldığı değişimlere ayak uydurmakta zorlanan,

karsızlık ve verimsizlik derdi olan, mevcut işleyişlerinden memnun olmayan,

gidişatın yönünü değiştirmek ve şirketlerini yeni bir rotaya sokmak isteyenlere

Rönesans ile yeniden doğuşun yol ve yöntemlerini aktarmak.

SEMİNERİN HEDEF KİTLESİ;  İşletme sahipleri, üst ve orta düzey işletme yöneticileri

SEMİNER İÇERİĞİ;

-Rönesans

Neden Rönesans

Rönesans sinyalleri

Rönesans zamanı

-Rönesans için stratejik gereklilikler

Stratejik Soru ve Sorgulamalar

Stratejik ihtiyaç analizleri

Paradigma Değişimi

Stratejik amaç ve vizyon oluşturma

-Rönesans yaklaşımları ve yöntemleri

Yaratıcı yıkım yaklaşımı

Yeniden yapılanma yaklaşımı

Yeniden yapılanma tasarımı

Yeniden yapılanmanın uygulama adımları ve aşamaları

Yeniden yapılanma için sulama ve budama işlemleri

-Yeniden yapılanma ve değişim

Yeniden yapılanma ile değişenler

Yeniden yapılanmanın moral aşamaları

Yeniden yapılanma etkileşimleri

Reorganizasyonun kırılma noktaları ve olası sancılar

Reorganizasyonun yönetimi

-Yeni dünyaya yelken açmak

SÜRE; 1 GÜN

 

“STRATEJİK LİDERLİK VE GENERALLİK SANATI” SEMİNERİ

SEMİNER AMACI;

Koşulları, kuralları, yönetim ve liderlik yaklaşımlarının değiştiği rekabet dünyasında,

Stratejik Yönetim ve Stratejik Rekabet yaklaşımlarına paralel gelişen,

STRATEJİK LİDERLİK modelinin fonksiyonları,farklılıkları ve faydaları,

Rekabet savaşındaki komutanlık görevleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek..

SEMİNERİN HEDEF KİTLESİ; İşletme sahipleri, üst ve orta düzey iş liderleri, konu hakkında kendini geliştirmek isteyen profesyoneller, geleceğin lideri olmak isteyenler…

SEMİNER İÇERİĞİ;

-Liderlik

Liderlik yaklaşımları

Değişen liderlik anlayışı

-Liderlik ve strateji

Stratejiye dair

Stratejist

Stratejist’ lerin Özellikleri

Yönetici ve Stratejist farkı

Liderlik ve Strateji ilişkisi

-Stratejik liderlik

Stratejik düşünme ve liderlik

Stratejik liderlik Özellikleri

Stratejik Liderlik Yetkinlikleri

Stratejik liderlik Fonksiyonları

Stratejik liderlik süreçleri

Vizyon ve stratejik liderlik

Stratejik yönetim ve stratejik liderlik

-Strateji ve generallik sanatı

Savaş & Strateji & Rekabet

Rekabet savaşının prensipleri

Rekabetin komutası ve stratejik liderlik

Stratejik liderliğin zorlukları

Stratejik liderliğin yarattığı farklar

-Kutup yıldızı ve stratejik lider

Düşünce ve değerlendirmeler

SÜRE; 1 GÜN

 

"REKABET STRATEJİLERİ" SEMİNERİ

SEMİNER AMACI; Rekabet oyun kurallarının değiştiği, geleneksel yöntemlerle rekabet etmenin artık mümkün olmadığı, fiziksel ve finansal sermayeden ziyade, stratejik bilgi ve hamle oyunları ile yapılan rekabete karşı, ilgililerin daha stratejik rekabet yöntemleri ile güç ve potansiyellerini etkin kullanabilmeleri ve şirketlerine daha stratejik pozisyon aldırabilmeleri konusunda katkılar sağlamak.

SEMİNER HEDEF KİTLESİ; İşletme sahipleri, üst düzey yöneticiler, şirkete rekabet pozisyonu aldırmakla yükümlü tüm Pazarlama ve satış yöneticileri..

SEMİNER İÇERİĞİ;

-Rekabet

-Rekabet gücü ve avantajları

Rekabet gücünü sağlayan değerler

Rekabet Gücü Kriterleri

Rekabet Gücünün işletmeye etkileri

Rekabet Gücünü Şekillendiren Etkenler

Rekabet gücü düzeyleri

-Rekabet analizleri

-Rekabet yaklaşımları ve strateji

-Rekabet ve strateji ilişkileri        

Stratejik rekabet

Strateji ve Rekabet ilişkisi

Rekabette Stratejik ve taktik tutumlar

Rekabet Konumlanması

-Rekabet stratejileri

-Rekabetçi olmak ya da olmamak     

-Dağıtım ve satış kanallarında boğulmamak

-Rekabet ve savaş oyunu

-Rekabet yönetimi 

-Rekabet için olmazsa olmazlar

-Öneriler

SÜRE; 1 GÜN

 

“GELECEK YÖNETİMİ” SEMİNERİ

SEMİNERİN AMACI;  Gelecek için bir Vizyon’ oluşturma ve bu vizyonun,

Belirsizliklerle baş ederek, öngörülebilir gelecek senaryoları yazarak,

Stratejik pusula ve yol haritası yaparak “NASIL” gerçeğe dönüştürülebileceği,

Hem bugünün hem de yarının yönetilerek işletme ömrünün NASIL uzatılabileceği,

Gibi hayati konularda katılımcılara yeni bakış açıları ve yetkinlikler kazandırmak.

SEMİNERİN HEDEF KİTLESİ; İşletme sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler, geleceğin yöneticisi olmaya ve yarını yönetmeye istekli olanlar…

SEMİNER İÇERİĞİ;

-Dün- Bugün ve Yarın

-Geleceği şansa bırakmak

-Gelecek için farkındalık

Dünü ve bugünü iyi anlamak

Stratejik bilinç ve analiz                    

Geleceği öngörmek

Belirsizliklerle baş etmek

Stratejik riskleri bilmek

-Gelecek için hazırlık

Stratejik düşünmek

Gelecek için soru ve sorgulamalar

Geçmişin gölgelerinden kurtulmak,

Bugünden geleceğe bağlanmak

-Gelecek için zemin yaratmak

-Gelecek için yetenek geliştirmek

-Geleceği tasarlamak

Stratejik Vizyon

Senaryo yazmak

Yönetim modeli

Yol haritası

-Sürdürülebilirlik stratejileri

-Gelecek için önderlik

-Gelecekle randevulaşmak

-Gelecekte kim kazanır kim kaybeder?

-Gelecekte ufuk turu

-Öneriler

SÜRE; 1 GÜN

E-bülten listemize kaydolarak en son yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin
İletişim
Yenişehir Mah. Kurtköy/Pendik/İSTANBUL

+90 532 277 6087

info@erolazakli.com
Copyright © 2024 Erol AZAKLI Yönetim & Strateji Danışmanı | Tüm hakları saklıdır.